[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences Kapak PDF
2023, Cilt 37, Sayı 2
Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Soğuk Tedavisinin Ağrı, Trismus ve Şişme Üzerine Etkisi
İzzet ACIKAN, Serkan DÜNDAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alüminyum Klorür Kaynaklı Kardiyotoksik Sıçan Modelinde N-Asetilsistein Uygulamasının TRPM2 İyon Kanallarına Etkisi
Sercan KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İli Sivrice Eğitim Araştırma Bölgesinde 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
Osman KURT, Edibe PİRİNÇCİ, Ufuk ACAR, İ. Halil AKKUŞ, S. Erhan DEVECİ, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Miyokard İnfarktüsü Oluşturulan Sıçanlarda Humaninin Akciğerler Üzerine Koruyucu Etkisi: TRPM2'nin Rolü
Elif ONAT, Nevin KOCAMAN, Tuba KARAKAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İkinci ve Dördüncü Parmak Oranının (2P:4P) ABO ve Rh Kan Grupları ile İlişkisi
Ramazan Fazıl AKKOÇ, Feyza AKSU, Ahmet KARATAŞ, Burkay YAKAR, Suna AYDIN, Ahmet KAVAKLI, Murat ÖGETÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hastalarında Anksiyete, Depresyon, Algılanan Stres Düzeyleri, Yeme Tutumu ve Uyku Kalitesi
Burcu SIRLIER EMİR, Sevler YILDIZ, Aslı KAZĞAN KILIÇASLAN, Serpil DOĞAN, Osman KURT, Nevzat GÖZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Distal Anterior Vajinada Androjen Oksitosin ve Melanokortin Reseptörü Ekspresyonu ve Cinsel Fonksiyonlarla İlişkisi
Nurdan YURT, Melike ASLAN, Hilal BALTA, Şeyda YAVUZKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ebeveyn Perspektifinden Koklear İmplant Operasyonunun Çocuk Uyum Davranışları ve Yaşam Kalitesine Etkisi
İsmail DEMİR, Erkan KARATAŞ, Arzu ÇALIŞKAN DEMİR, Özlem ÖZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnsülin Direncinin Serum Çinko ve Demir Düzeylerine Etkisi
Akif DOĞANTEKİN, Ali GÜREL, Nevzat GÖZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cisplatin'in Yol Açtığı Akciğer Hasarında Edaravon’un Rolü
Özlem KARA, Asuman KİLİTCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnce Barsak Atrezilerinde Lokalizasyonunun Klinik Önemi Var Mıdır?
Emine Burcu ÇIĞŞAR KUZU, Mustafa Onur ÖZTAN, Bengisu KARBUZOĞLU, Gökhan KÖYLÜOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Bağlanma ve Stres Düzeyleri
Nuray CANER, Öznur BAŞDAŞ, Gülşah OĞUL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adli Tıpta Kraniotomiye Bağlı Yüzde Sabit İz: Bir Olgu Sunumu
Ertuğrul GÖK, Elif Ebrar KIZILER, Şeyhmus MERTER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Gizli Tehlike: Manyetik Cisimlerin Yutulması
Esma KARADENİZ GÜNGÖRMEZ, Yağmur SÖNMEZ, Furkan Adem CANBAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İş Kazalarına Adli Tıbbi Bakış: Derleme
Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Celal BÜTÜN, Ali YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]