[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 37, Sayı 1
Türk Toplumunda Obezite ve Fazla Kilo Prevalansı ve İlişkili Faktörler
Edibe PİRİNÇCİ, Yasemin AÇIK, Burkay YAKAR, Semiha EREN, Halil İbrahim AKKUS, Tufan NAYIR, f Toker ERGÜDER, Ferit KAYA, İrem BULUT, Ufuk ACAR, Süleyman Erhan DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Resveratrol, Erkek Sıçanlarda Bax/BcL2 Oranını Düzenleyerek Doksorubisin Kaynaklı Hepatotoksisiteye Bağlı Apoptozu Azaltabilir
Tuba YALÇIN, Sercan KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sekreterlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Beslenme Çeşitliliğinin Beden Kitle İndeksi ile Karşılaştırılması: Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği
Zeynep Tuğçe AVCI ÖZKUL, Ayşe GÖKÇE, Ali ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Non-Fermantatif Gram Negatif Bakterilerde Biyofilm Oluşumu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Muhammed Fatih TURSUN, Pınar ÖNER, Zülal AŞÇI TORAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Covid-19 Pandemisinde Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Hastalarında Ölüm Kaygısı ve Covid-19 Korkusu
Seda YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Artmış Ürotensin II Düzeyleri, COVID-19 Şiddetini Öngörebilir mi?
Selda TELO, Mutlu KULUÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SNC Edge Dedektör ve Pinpoint Dedektörün Küçük Alanlardaki Performansının Dozimetrik Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi
Eda KAYA PEPELE, İbrahim ÜNAL, Serkan ALAGÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Endometriumun Benign, Premalign ve Malign Lezyonlarında Ayırıcı Tanıda Meteorin Benzeri Peptid ve TRPM2'nin Rolü
Hilal BALTA, Nevin KOCAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mevsimlerin İn Vitro Fertilizasyon (İVF)- İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI) Sonuçları Üzerinde Bir Etkisi Var mı?
Özlem KARA, Hümeyra Büşra BALÇİÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Over Transplantasyonunda Gallik Asit ve Kurkuminin Akciğer Histolojisi Üzerindeki Etkileri
Tansel SAPMAZ, Kübra BAŞOL, Kübra ŞEVGİN, Sude TOPKARAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sinapik Asit Sisplatin Kaynaklı Periferik Nöropatiyi İyileştirir: İn Vivo ve İn Vitro Bir Çalışma
Caner YILDIRIM, Hatice YAMANER, Mustafa ÖRKMEZ, Sibel CANGİ, Mehmet Akif BOZDAYI, Demet TAŞDEMİR, Sena CEVİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kellgren-Lawrence Sınıflamasına Göre Evre 3-4 Gonartrozu Olan Hastalarda İntraartiküler Steroid, Hyaluronik Asit Enjeksiyonu veya Kombine Tedavisinin Klinik Sonuçları
Sefa KEY, Mustafa YALIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Covid-19 Pandemi Sürecinin İdiopatik Periferik Fasiyal Paralizi İnsidansı Üzerine Etkisi
Orkun EROĞLU, Abdulvahap AKYİĞİT, Erol KELEŞ, Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Emrah İPEK, Şinasi YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Papilödemli Olgularımızın Görme Alanı, Patern VEP, Ishihara ve Farnsworth-Munsell 100 Hue Renk Görme Testleri ile Değerlendirilmesi
Esra DAĞ ŞEKER, Mualla ŞAHİN HAMURCU, Mustafa SAKA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kostik Madde İçimi Sonrası Abdominal Koza Sendromu: Nadir Olgu Sunumu
Yusuf DOĞAN, Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]