[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 080-085
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kellgren-Lawrence Sınıflamasına Göre Evre 3-4 Gonartrozu Olan Hastalarda İntraartiküler Steroid, Hyaluronik Asit Enjeksiyonu veya Kombine Tedavisinin Klinik Sonuçları
Sefa KEY1, Mustafa YALIN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İntraartiküler enjeksiyon, WOMAC skor, gonartroz

Amaç: Gonartrozu olan ve cerrahi gerektiren hastalarda intraartiküler steroid ve hyaluronik asit enjeksiyonu tedavisinin klinik sonuçlarını incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 11 Mart 2020 ile 1 Eylül 2020 tarihleri arasında ortopedi kliniğine diz ağrısı ile gelen, çekilen grafilerinde Kellgren-Lawrence sınıflamasına göre evre 3 ve evre 4 gonartroz tanısı alan, cerrahi önerilip herhangi bir nedenle (pandemi varlığı, cerrahiden korkma...) operasyondan kaçınan ve intraartiküler enjeksiyon (steroid, hyaluronik asit veya kombine) tedavisi uygulanan 247 hasta retrospektif olarak incelendi. İşlem öncesi, işlem sonrası 1.hafta, işlem sonrası 3.ay ve işlem sonrası 6.ay WOMAC OA indeksi ağrı, sertlik ve fiziksel fonksiyon açısından değerlendirildi.

Bulgular: Kombine grubunda tedavi sonrası 3.ay, tedavi sonrası 6.ay WOMAC Ağrı skor düşüşü steroid ve hyaluronat grubundan anlamlı (p<0.05) olarak daha yüksekti. Kombine grubunda tedavi sonrası 1.hafta, tedavi sonrası 3.ay, tedavi sonrası 6.ay WOMAC Sertlik ve fonksiyonel skor düşüşü steroid ve hyaluronat grubundan anlamlı (p<0.05) olarak daha yüksekti.

Sonuç: Hyaluronik asit (HA) ve Kortikosteroid (CS)'nin kombine kullanımı, enjeksiyondan sonraki 3 ve 6. ayda ağrı kontrolü, diz fonksiyonu ve hareket açıklığı açısından HA'dan genel olarak daha iyiydi. Tek başına CS kullanımı kısa süreli etki göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]