[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-104
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Soğuk Tedavisinin Ağrı, Trismus ve Şişme Üzerine Etkisi
İzzet ACIKAN1, Serkan DÜNDAR2
1Kahramanmaras Sütçü İmam University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kahramanmaraş, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Soğuk terapi, üçüncü molar, ağrı, şişlik, trismus

Amaç: Bu çalışmada amaç gömülü üçüncü molar diş cerrahisi sonrası lokal soğuk terapinin ağrı, şişlik ve trismusun azaltılmasındaki etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Gömülü alt üçüncü büyük azı dişlerinin cerrahi olarak çıkarılması gereken ve çalışma kriterlerini karşılayan hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Soğuk terapi grubundaki hastalara gömülü üçüncü büyük azı dişleri çekildikten sonra aralıklı olarak ameliyat bölgesine cilt üzerinde buz paketleri kullanmaları söylendi. Bu ilk uygulama cerrah tarafından takip edildi ve ameliyat sonrası 1 gün boyunca tekrarlandı. Kontrol grubundaki hastalara soğuk terapi uygulanmadı. Ameliyat öncesi ve sonrası ağrı, şişlik ve trismus değerlendirildi ve sonuçlar gruplar arasında karşılaştırıldı. Ağrı 4., 8., 12. saat, 1., 2., 5. ve 7. günlerde ölçüldü. Postoperatif 2. ve 7. günlerdeki şişlik ve trismus miktarı, soğuk tedavi almayan ve kriyoterapi uygulanan hastalar değerlendirildi.

Bulgular: Soğuk terapi grubunun kontrollerden daha düşük ağrı skoruna sahip olduğu 2. gün (p<0.05) dışında, soğuk terapi alan hastalar ve kontroller arasında ağrı, şişlik ve trismus yoğunluğu anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05).

Sonuç: Bulunan tek fark 2. gündeki ağrı olduğu için gömülü üçüncü molar dişin çekimi sonrası soğuk terapi postoperatif komplikasyonlar üzerinde faydalı bir etkisinin olmadığı sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]