[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 180-187
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İş Kazalarına Adli Tıbbi Bakış: Derleme
Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Celal BÜTÜN, Ali YILDIRIM
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana bilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İş kazası, epidemiyoloji, kayıt dışı işçi, ihbar, adli tıp

İş kazaları sonucu yaralanma ve ölümler adli tıpta önemli bir yer teşkil etmektedir. Yasal olarak çalışanların hakları bulunduğu gibi, işverenlerin de mevcut sorumluluklarını yerine getirmemiş olmasından dolayı meydana gelen kazaların, öncelikle iş kazası tanımına uygun olduğunun çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tüm dünya, tedbir ve engelleyici önlemlerle durdurulabilecek iş kazasına bağlı olarak çok sayıda insanın ölümüne/sakat kalmasına tanık olmaktadır. İş kazaları işyerlerinde gerçekleşmesi istenmeyen en önemli sorundur. İş kazalarının önlenebilmesi için öncelikle gerçek sonuçlarının standardize ve tam olarak kayıt altına alınması, takip edilmesi ve ilgili kurumlara ihbar edilmesi gerekir. Çünkü iş kazaları sonucu bireysel/kamusal olarak tüm ülkeye yansıyacak maddi ve manevi zarar, kazaların önlenmesi için alınacak tedbir ve önlemlerde kullanılacak maddiyattan çok daha fazladır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin hem çalışanlara hem de işverenlere yönelik yapılması kazaların ciddi oranda azalmasına yol açacaktır. Bu önlem ve tedbirlerin alınması ve buna yönelik araştırmaların yapılması için öncelikle iş kazaları ile ilgili verilere ulaşmak gerekir.

Bu çalışmanın, iş kazalarına yönelik kapsamlı epidemiyolojik çalışmaların az sayıda olması nedeniyle, ileride yapılacak iş kazaları ile ilgili ayrıntılı araştırma çalışmalarına referans kaynak olması amaçlanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]