[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 126-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İkinci ve Dördüncü Parmak Oranının (2P:4P) ABO ve Rh Kan Grupları ile İlişkisi
Ramazan Fazıl AKKOÇ1, Feyza AKSU1, Ahmet KARATAŞ2, Burkay YAKAR3, Suna AYDIN4, Ahmet KAVAKLI1, Murat ÖGETÜRK1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: 2P:4P oranı, ABO ve Rh kan grupları, antropometri

Amaç: Bu çalışmada 2P:4P oranının ABO ve Rh kan grupları ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik rahatsızlığı olmayan, ellerinde herhangi bir patoloji veya cerrahi işlem öyküsü bulunmayan 500 kadın ve 500 erkek toplam 1000 kişi dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen kişilerin el 2P ve 4P uzunlukları ölçüldü ve 2P:4P oranı hesaplandı.

Bulgular: Kadınlarda; A Rh (+), O Rh (+), O Rh (-) ve AB Rh (-) kan gruplarında 2P:4P oranı <0.98 iken, diğer kan gruplarında bu oran kadınlar arasında yaygın olduğu gibi >0.98 olarak bulundu. Erkeklerde ise; 2P:4P oranı AB Rh (-) kan grubuna sahip bireylerde >0.98 olarak tespit edilirken, diğer kan gruplarında erkekler arasında yaygın olduğu gibi 2P:4P oranı <0.98 idi.

Sonuç: A Rh (+), O Rh (+), O Rh (-) ve AB Rh (-) kan gruplarına sahip kadınlar ile AB Rh (-) kan grubuna sahip erkeklerde 2P:4P oranı, toplumlardaki bireylerin çoğunluğunun 2P:4P oranından farklı bulundu. Bu bireylerin 2P:4P oranı ile ilişkili hastalıklara yatkınlıkları geniş çaplı çalışmalar ile açığa çıkarılabilir ve elde edilecek bulgular ışığında bu insanları hastalıklara karşı korumaya yönelik önlemler doğumdan itibaren alınabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]