[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • Non-Fermantatif Gram Negatif Bakterilerde Biyofilm Oluşumu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
         Muhammed Fatih TURSUN1, Pınar ÖNER2, Zülal AŞÇI TORAMAN3
  • Omfalitisli Buzağılarda Prokalsitonin, Neopterin ve Total Siyalik Asit Düzeylerinin Belirlenmesi
         Kadir BOZUKLUHAN1, Oğuz MERHAN2, Enes AKYÜZ3, Uğur AYDIN4, Mert SEZER3, Tahir GEZER3
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]