[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 33, Sayı 2
Prepubertal Çocuklardaki Üreter Taşı Tedavisinde 4.5 F Semirijit Üreterorenoskopun Etkinliği ve Güvenilirliği
Ahmet KARAKEÇİ, Fatih FIRDOLAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İskemi–Reperfüzyon Oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda N–Asetilsistein’in Oksidatif Hasar ve Adropin Üzerine Etkileri
Murat GÖNEN, Ferhat BALGETİR, Nalan KAYA, Bekir AKGÜN, Süleyman AYDIN , Tuncay KULOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metotreksat ile Karaciğer Hasarı Oluşturulmuş Sıçanlarda Silymarin‘in Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Nevin KOCAMAN, Durrin Özlem DABAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Lezyonlarına İğne Biyopsisi ile Tanısal Yaklaşım
Serkan Yaşar ÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Bölgesinde Attenue Familyal Adenomatöz Poliposis coli (AFAP) Olgularında APC Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Semih DALKILIÇ, Senel Sencer TEKTAŞ, Lutfiye DALKILIÇ, Abdurrahman ŞAHİN, Nurettin TUNÇ, Mehmet YALNIZ, İbrahim Halil BAHCECİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Prokalsitonin Düzeyleri Gram Negatif Bakteriyemiyi Gram Pozitif Bakteriyemiden Ayırt Edebilir mi?
Oktay OLMUŞÇELİK, Mesut YILMAZ, Ömür Gökmen SEVİNDİK, Ayşe TOSUN İSTANBULLU , Ecem Cemre CEYLAN, Ayşenur GÜLER , Büşra VARDAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonuçları
Yavuz ORUÇ, Berrak ŞEKERYAPAN GEDİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fournier Gangrenli Olgularda 8 Yıllık Klinik Deneyim Sonuçları
Tunç OZAN, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Serviste Hafif Kafa Travmalı Hastaların Beyin Tomografilerindeki İnsidental Bulgular
Vaner KÖKSAL, Özcan YAVAŞİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Acilde Travma Dışı Nedenlerle Santral Sinir Sistemi Görüntülemeleri
Ahmet Kağan ÖZKAYA, Tülay KAMAŞAK, Merve MUTLU, Neslihan DEMİR, Sevim ŞAHİN, Elif ACAR ARSLAN , Ali CANSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maksiller Sinüse Kaçan Diş Implantının Caldwell-Luc Cerrahisi ile Çıkarılması: Bir Vaka Raporu
Alihan BOZOĞLAN, Serkan DÜNDAR, Besime Büşra ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aksiyel Spondilartritlerin Tanı ve Tedavisi
Ahmet KARATAŞ, Burak ÖZ, Zeynel Abidin AKAR, Emir DÖNDER, Süleyman Serdar KOCA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  DÜZELTME
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]