[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 125
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
DÜZELTME
Giriş
Aşağıda künyeleri verilen makalelerde İsmail TOPAL’ın ORCİD numarası yazar tarafından sehven yanlış verilmiş olup ORCİD numarasının 0000-0002-8763-4860 olması gerekmektedir.

1. Makale
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
Başlık : Türkiye’de 15 Yaş Altı Çocuk Ölümlerinin Değerlendirilmesi
Yazarlar : Burak GÜMÜŞ, İsmail TOPAL, Ömer ÖZER, Hüseyin BALANDIZ
Yıl : 2018
Cilt : 32
Sayı : 1
Sayfa Nu : 13-19

2. Makale
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
Başlık : Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırıklarında Tedavinin Gecikmesi Ameliyat Tekniğini Etkiler mi?
Yazarlar : Nizamettin KOÇKARA, Ahmet ISSIN, Hanifi UÇPUNAR, Mehmet Nuri KONYA, İsmail TOPAL
Yıl : 2019
Cilt : 33
Sayı : 1
Sayfa Nu : 1-5

In the original publication of these article [1] and [2], Ismail TOPAL ORCID number was misspelled. ORCID number of Ismail TOPAL is 0000-0002-8763-4860.

1st Publication
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
Title : Evaluation of Child Deaths Under 15 Years of Age in Turkey
Authors : Burak GÜMÜŞ, İsmail TOPAL, Ömer ÖZER, Hüseyin BALANDIZ
Year : 2018
Volume : 32
Issue : 1
Page number : 13-19

2nd Publication
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
Title : Do the Delay of the Treatment in the Pediatric Supracondylar Humerus Fractures Effect the Surgical Technique?
Authors : Nizamettin KOÇKARA, Ahmet ISSIN, Hanifi UÇPUNAR, Mehmet Nuri KONYA, İsmail TOPAL
Year : 2019
Volume : 33
Issue : 1 Page number : 1-5

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]