[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 33, Sayı 3
  Danışman Listesi
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Tıp Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri
Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ, Ahmet ERENSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hepatit B Hastalarında Delta Hepatit Seroprevalansı: Tek Merkez Çalısması
Ayfer SERİN, Sezgin VATANSEVER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Osseointegrasyon Döneminden Sonra Sistemik Zoledronik Asit Uygulamasının Titanyum İmplantların Kemik Temasına Etkileri
Serkan DÜNDAR, Alihan BOZOĞLAN, Tuba TALO YILDIRIM, Mehmet GÜL, Mustafa KIRTAY, Ferhan YAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sepsis ve Septik Şoklu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Yoğun Bakım Skorlama Sistemleri ve Akut Faz Reaktanları ile İlişkisi
Hamit YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İmmobilizasyon Stresi ve Kronik Hafif Stres Modellerinin Dişi Sıçanlarda Depresyon Benzeri Davranışlar Üzerine Etkilerinin Kıyaslanması: 10 Günlük Stres Süresinin Değerlendirmesi
Zafer ŞAHİN, Raviye ÖZEN KOCA, Hatice SOLAK, Alpaslan ÖZKÜRKÇÜLER, Aynur KOÇ, Ömer Faruk KALKAN, Selim KUTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üst Çenede Split Kret Tekniği Kullanilarak Yapilan Implant Tedavisinin Değerlendirilmesi
Fatih Mehmet KORKMAZ, Yavuz Tolga KORKMAZ, Onur YILMAZ, Evşen TAMAM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Butterfly Kartilaj Miringoplasti Operasyonu Yapılan Hastaların Retrospektif Analizi
Yavuz Sultan Selim YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kolorektal Kanser Hastalarında Nötrofil/Lenfosit, Trombosit/Lenfosit ve Trombosit Büyük Hücre Oranı Değerlerinin Tanıdaki Yeri
Sibel KULAKSIZOĞLU, Ayşe ARDUÇOĞLU MERTER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Veri Dönüşümü İçin Açık Kaynak Erişimli Web Tabanlı Yazılım: Veri Dönüşüm Yazılımı
Ahmet Kadir ARSLAN, Zeynep TUNÇ, Cemil ÇOLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İleri Derecede Kemik Kaybına Uğramış Üst Çeneye Lokal Anestezi Altında Zigoma İmplantlarının Yerleştirilmesi: Bir Vaka Sunumu
Mustafa Cihan YAVUZ, Serkan DÜNDAR, Tuba TALO YILDIRIM, Nurullah SÖKMEN, Cansu Büşra UZUN, Cansu ERHAN, Oğuzhan SUNAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Araç İçerisinde Sıcak Çarpmasına Bağlı İki Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu
Uğur ÇOM, Burak GÜMÜŞ, Cumali ALAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tanatoforik Displazi Tip 1 Tanısı Konulan Bir Yenidoğan Olgusu
Nilay HAKAN, Petek Uzay ÇETİNKAYA, Mustafa AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]