[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-185
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İleri Derecede Kemik Kaybına Uğramış Üst Çeneye Lokal Anestezi Altında Zigoma İmplantlarının Yerleştirilmesi: Bir Vaka Sunumu
Mustafa Cihan YAVUZ1, Serkan DÜNDAR2, Tuba TALO YILDIRIM2, Nurullah SÖKMEN2, Cansu Büşra UZUN2, Cansu ERHAN2, Oğuzhan SUNAR3
1Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Serbest Hekim, Periodontoloji Uzmanı İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Atrofik maksilla, Lokal anestezi, Zigoma implantı

Erken diş kayıpları, periodontal hastalıklar, tümör rezeksiyonu gibi sistemik ve lokal faktörler sonucunda alveoler yapıda ileri düzeyde yatay ve dikey kemik rezorbsiyonu oluşabilmektedir. İleri derecede kemik kaybına uğramış dişsiz üst çeneye sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik tedavi oldukça güç olabilmektedir. Kemik kaybının aşırı olduğu üst çenenin protetik tedavisinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için kemik hacminin artırılmasında çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte zigoma implantları da bir alternatif tedavi seçeneğidir. Bu vaka raporunda, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’na başvuran 62 yaşında kadın hastanın olgu sunumu anlatılmıştır. Hasta ileri düzeyde kemik kaybına sahip üst çeneye sahiptir. Hastaya lokal anestezi altında çift taraflı 4 adet zigomatik implant cerrahi olarak başarılı bir şekilde yerleştirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]