[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 33, Sayı 1
Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırıklarında Tedavinin Gecikmesi Ameliyat Tekniğini Etkiler mi?
Nizamettin KOÇKARA, Ahmet ISSIN, Hanifi UÇPUNAR, Mehmet Nuri KONYA, İsmail TOPAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

55–70 Yaş Aralığındaki Obez Kadınlarda Vücut Kompozisyon ve Karaciğer Enzim Düzeylerinin Retrospektif İncelenmesi
Sümeyra Tuba TİRYAKİ, Selçuk AKIN, İhsan ÇETİN, Elif DEĞİRMEN, Umut DURAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Etiyolojik ve Klinik Özellikleri ile Pediatrik Pseudotümör Serebri Sendromu
Melahat Melek OĞUZ, Emine POLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Orta ve Geç Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi
Birgül SAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Epistaksis Tedavisinde Gümüş Nitrat ve Elektrokoterizasyonun Karşılaştırılması
Hasan ÇETİNER, Sertaç DÜZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Asemptomatik Bireylerde Yaş ve Cinsiyete Bağlı Patellofemoral Morfolojideki Farklılıkların Analizi: Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması
Tarkan ERGUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Testis Torsiyonu Olgularında 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Ahmet KARAKEÇİ, Tunç OZAN, Necip PİRİNÇCİ, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatit B Virüsü ile Enfekte Hastalarda Trombosit İndekslerinin ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Umut Safiye ŞAY COŞKUN, Zeliha Cansel ÖZMEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kapalı Redüksiyon ve Pelvipedal Alçı Uygulanan DDH Hastalarda MPV Avasküler Nekroz için Belirteç midir?
İsmail Hakkı KORUCU, Burkay Kutluhan KAÇIRA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Travmatik Torakolumabar Kırıklar için Serbest El Tekniğiyle Pedikül Vidası Yerleştirmek Güvenli mi? Aşırı Radyasyon Maruziyetini Engellemek Mümkün
Burkay Kutluhan KAÇIRA, İsmail Hakkı KORUCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mide Stromal Tümör Ön Tanısıyla Opere Edilen Mide Medüller Karsinomu
Mürşit DİNCER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]