[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2018, Cilt 32, Sayı 3
  Danışman Listesi
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelerde Toxoplasma gondii ve Rubella Seroprevalansı: İki Yıllık Değerlendirme
Umut Safiye ŞAY COŞKUN, Hatice YILMAZ DOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Baş Dönmesi Şikayeti Olan Hastalarda Vitamin B12 Eksikliğinin Değerlendirilmesi
Harun DÜĞEROĞLU, Yasemin KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Kanserlerinin Alt Tiplerine Göre Patolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Leyla TEKİN, Emrah DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oral Antikoagülasyonun Bireysel ve Standart İzlem ve Yönetim ile Karşılaştırılması
Elif İjlal CEKİRDEKCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çölyak Hastalığı Olan Çocuk Hastalarda Üriner Sistem Bozuklukları
Derya ALTAY, Aslıhan KARA, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

1815 Histerektomi Materyalinin Klinikopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Özgür İLHAN ÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lateral Humeral Kondil Kırıklarında Kırık Tipinin Klinik ve Radyolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi
Murat GÜRGER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Serum Prolaktin Düzeyleri
Mehmet Gürkan GÜROK, Faruk KILIÇ, Osman MERMİ, Murad ATMACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Transuretral Prostat Rezeksiyon Materyallerinde Rastlantısal Prostatik Adenokarsinom
Mecdi Gürhan BALCI, Erkan HİRİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]