[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2018, Cilt 32, Sayı 2
Tetik Parmak Tedavisinde Perkütan Gevşetme Sonuçları
Şükrü DEMİR, Emre ERGEN, Hacı Bayram TOSUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sigara İçiciliğinde Büyük Hücreli Trombosit Oranı Düzeyleri
Mücahid YILMAZ, Hidayet KAYANÇİÇEK, Nevzat GÖZEL, Mustafa Necati DAĞLI, Orkun EROĞLU, Yusuf ÇEKİCİ, Özlem SEÇEN, Fikret KELEŞ, Ökkeş UKU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geçici Serebral İskemi Fare Modelinde Kisspeptin-10’un Böbrekteki Oksidan ve Antioksidan Aktiviteye Etkisi
Hatice AKKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elektrik Akımına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
Abdurrahim TÜRKOĞLU, Muhammet BATBAŞ, Mehmet TOKDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) Operasyonunun Klinik Sonuçları ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Ahmet KARAKEÇİ, Tunç OZAN, Necip PİRİNÇCİ, Fatih FIRDOLAŞ, Rahmi ONUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnsan Over ve Prostat Kanseri Hücre Canlılığı Üzerine N-(p-amylcinnamoyl) Antranilik Asit’in (ACA) Etkilerinin Araştırılması
Murat ÇAKIR, Suat TEKİN, Asiye BEYTUR, Süleyman SANDAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geç Prematüre Olguların Okul Çağındaki Görsel-Motor Bütünleşme Sonuçları
Selvin BALKİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ligatürle Deneysel Periodontitis Uygulanan Ratlarda Kısıtlama Stresinin Periodontal Doku Yıkımına Etkisinin İncelenmesi
Serkan DÜNDAR, Numan DEDEOĞLU, Tuba TALO YILDIRIM, Alihan BOZOĞLAN, Ömer ÇAKMAK, Özgür BULMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rotavirüs ve Adenovirüs Gastroenteriti Tanısıyla İzlenen Çocukların Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Aslıhan KARA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hastalıklarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Yararı
Sevgisun KAPUCU, Cemile YILMAZ KÜTMEÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evde Hasta Bakım Hizmetleri Alanındaki Gelişmeler
Çiğdem TEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]