[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-064
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tetik Parmak Tedavisinde Perkütan Gevşetme Sonuçları
Şükrü DEMİR1, Emre ERGEN1, Hacı Bayram TOSUN2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tetik parmak, tedavi, cerrahi, perkutan gevşetme

Amaç: Tetik parmak eldeki ağrı ve sakatlığın en sık nedenlerinden biridir. Eldeki parmaklarda ağrı, şişlik, parmak hareketlerinde kısıtlılık ve tetiklenme hissi görülür. Tedavisinde başlangıçta konservatif yöntemler uygulanırken, başarısız ve ileri olgularda cerrahi yöntemler uygulanır. Bu çalışmada, tetik parmak cerrahisinde perkütan gevşetme sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında tetik parmak nedeniyle perkütan A1 pulley gevşetmesi yapılan toplam 30 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya tetik parmak nedeniyle daha önce konservatif tedavi yöntemleri uygulanan ve en az 3 ay konservatif tedaviye rağmen yakınmaları geçmeyen hastalar dahil edildi. 30 hastanın 32 parmağına perkütan A1 pulley gevşetmesi uygulandı. Son kontrollerde hastaların parmak eklemlerinin hareket açıklıkları, subjektif ağrı değerlendirilmesi ve hasta memnuniyeti ölçüldü.

Bulgular: Hastaların 30‟unda (%93.75) başarılı sonuç alındı. 2 hastada yeterli gevşetme yapılamadı bu nedenle açık cerrahi uygulandı. Hastaların hiçbirinde majör komplikasyon izlenmedi. Hastaların 31‟inde (%96.8) inde hasta memnuniyeti mükemmeldi. Yalnızca bir hastada A1 pulley bölgesinde ağrı şikayetinin devam ettiği gözlendi.

Sonuç: Tetik parmak tedavisinde perkütan A1 pulley gevşetmesi yüksek başarı oranı ve mükemmel hasta memnuniyeti ile düşük maliyetli ve minimal invaziv bir tekniktir. Bununla birlikte bu işlem sırasında olası damar-sinir hasarından kaçınmak için anatomik belirteç noktalarına azami önem gösterilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]