[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-114
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benefit to Progressive Relaxation Exercises in Chronic Diseases
Sevgisun KAPUCU1, Cemile YILMAZ KÜTMEÇ2
1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
2Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Aksaray, TÜRKİYE
Keywords: Chronic diseases, nursing, progressive relaxation exercise

There are many studies in the literature regarding the use of progressive relaxation exercises in reducing symptoms (dyspnoea, fatigue, anxiety and insomnia, etc.) experienced in individuals with chronic illnesses. In this review article, the studies and results related to the subject are presented together.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]