[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-117
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Evde Hasta Bakım Hizmetleri Alanındaki Gelişmeler
Çiğdem TEKİN
İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, bakım, hastalık

Evde sağlık hizmeti, yatağa tam bağımlı ve tanısı konulmuş olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ortamda, tedavisi kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının hastaya bakmakla yükümlü/görevli kişilerin bu konudaki eğitimlerini sağlayarak verilen hizmettir. Bu derlemenin amacı ülkemizde yakın zamanda uygulanmaya başlayan evde sağlık hizmetlerinin detaylarını açıklamaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]