[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-056
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gastric Medullary Carcinoma Mimicking Gastrointestinal Stromal Tumor
Mürşit DİNCER
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Keywords: Gastric cancer, medullary carcinoma, stromal tumor

Medullary gastric cancer is a rare type of gastric cancer. Differential diagnosis from low-grade adenocarcinoma and lymphoma is difficult in the endoscopic biopsies. The prognosis of medullary gastric cancer is better than gastric adenocancer. Here in we report a case with gastric medullary carcinoma mimicking gastrointestinal stromal tumor (GIST).

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]