[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kapalı Redüksiyon ve Pelvipedal Alçı Uygulanan DDH Hastalarda MPV Avasküler Nekroz için Belirteç midir?
İsmail Hakkı KORUCU, Burkay Kutluhan KAÇIRA
Necmettin Erbakan University, Faculty of Meram Medicine, Department of Orthopedics, Konya, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Kapalı redüksiyon, avasküler nekroz, ortalama trombosit hacmi

Amaç: Kapalı redüksiyon (KR) ve pelvipedal alçılama (PPA) gelişimsel kalça displazisinde iyi bir seçenektir. Komplikasyon oranları %79’lara ulaşabilmektedir ve avaskuler nekroz (AVN) özellikle problemlidir. AVN’nin tam nedeni bilinmemektedir ve çok faktörlüdür. Trombosit aktivitesi, trombosit hacmi yani ortalama trombosit hacmi (OTH) olarak ölçülür. Çalışmanın amacı trombosit hacim değişimlerinin femur başına etkilerinin olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hastanesinde 2013 ila 2017 yılları arası KR PPA yapılan hastalar retrospektif incelendi. Ameliyat öncesi sonrası ve 1. ay tam kan sayımları ve MPV incelendi. Hastalar yaşlara göre 4 gruba ayrıldı; Grup 1 doğum–6. ay, Grup 2 7–12. ay, Grup 3 13–18. ay ve Grup 4 18 ay sonrası.

Bulgular: Hastalar ortalama 40.5 ay (16–66) takip edildi. 39 hastanın 43 kalçası KR ve PPA ile tedavi edildi. AVN 8 hastada görüldü (%18.6) AVN li hastalarda erken ameliyat sonrası dönemde MPV artmış bulundu.

Sonuç: MPV, KR ve PPA uygulanan GKD li hastalarda önceden tahmin etmemize yararlı olabilir. Erken ameliyat sonrası dönem MPV yüksekliği olan hastaların AVN gelişimi açısından daha yakın takibi önerilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]