[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-054
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Travmatik Torakolumabar Kırıklar için Serbest El Tekniğiyle Pedikül Vidası Yerleştirmek Güvenli mi? Aşırı Radyasyon Maruziyetini Engellemek Mümkün
Burkay Kutluhan KAÇIRA, İsmail Hakkı KORUCU
Necmettin Erbakan University, Faculty of Meram Medicine, Department of Orthopedics, Konya, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Vertebra, omurga kırıkları, pedikül vidaları, floroskopi, isabet

Amaç: Pedikül vida enstrümentasyonu unstabil travmatik torakolumbar kırıklar için altın standarttır. Pedikül vida yerleştirilmesi için teknikler serbest el, 2D floroskopi kılavuzluğu ve stererotaktik navigasyondur. Bu çalışmanın amacı serbest el tekniğinin güvenilirliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 62 hasta için kullanılan 450 poliaksiyel vida değerlendirildi. Tüm vidalar bir eğitim hastanesinde serbest el tekniğiyle yerleştirildi. Vidaların isabetleri Zdichavsky skorlama sistemi ile derecelendirildi.

Bulgular: 450 vidanın 397’si (%88.21) 1a (en iyi pozisyon) ve 1b (iyi pozisyon) olarak derecelendirildi. 8 kötü pozisyondaki vida hariç 450 vidanın 442’si (%98.22) kabul edilebilir pozisyondaydı.

Sonuç: Pedikül vidası yerleştirme tekniğinden bağımsız olarak, cerrahinin başarısını cerrahın yeteneği ve deneyimi belirler. Unstabil torakolumbar kırıklar için serbest elle vida yerleştirmek güvenilir bir tekniktir ve hem cerrahı hem de hastayı aşırı radyasyon maruziyetinden korur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]