[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şiddeti Düzenli olarak Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Sırasında İş Gücünün Kalp Atım Oranı Anaerobik Eşik Hesaplanmasında Etkin bir Yöntemdir
Sermin ALGÜL1, İhsan SERHATLIOĞLU2, Oğuz ÖZÇELİK1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anaerobik eşik, kalp atım hızı, conconi metod, egzersiz, V-slope

Amaç: Egzersiz sırasında iş gücünün kalp atım hızına oranının anaerobik eşiğin (AE) hesaplanmasında etkinliliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Yirmi beş erkek denek şiddeti düzenli olarak artan yüke karşı yapılan egzersiz (15 W/dak) testine yorulana kadar devam ettirdiler. Egzersiz sırasında, solunum ve gaz değişim parametreleri solunumdan solunuma hesaplanmıştır. Kalp atım hızı her atımdan atıma kaydedildi. AE iş gücü ile kalp atım oranı, iş gücünün kalp atım hızı ilişkisi (Conconi metodu) ve V-slope metodu ile hesaplandı.

Bulgular: Kalp atım oranındaki kırılma sadece 6 denekte gözlendi. Diğer 19 denek kalp atım hızı iş gücü ilişkisinde lineer bir artış gösterdi. İş gücünün kalp atım hızı oranında tüm deneklerde gözlenen kırılma noktası V-slope kırılma noktası ile benzerlik gösterdi: 1.91±0.04 L/dk, ve 1.89±0.03 L/dk. Kırılma noktasının eksikliği (%76) ve çok düşük oranda eşleşen Conconi ve V-slope AE tespiti (%16), Conconi testinin güvenilirliğini azaltmaktadır.

Sonuç: Araştırmacılar hasta ve sporcular için özellikle önemli kararlar verirken dikkat etmelidirler. Fakat iş gücünün kalp atım hızı oranı kolayca güvenilir bir yöntem olarak AE hesaplanmasını sağlayabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]