[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2015, Cilt 29, Sayı 3
Prematüre Bebek Ağrı Profili: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği
Esma AKCAN, Rana YİĞİT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radyasyon Uygulamasının Sıçan Uterus Dokuları Üzerine Etkileri
Nevin KOCAMAN, Fikri Selçuk ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primer Epiploik Apandisit Tanısında Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Selami SERHATLIOĞLU, Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diabetik Retinopati ve Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplantasyonunun Erken Dönem Sonuçları*
Hakan YILDIRIM, Burak TURGUT, Sabiha GÜNGÖR KOBAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şiddeti Düzenli olarak Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Sırasında İş Gücünün Kalp Atım Oranı Anaerobik Eşik Hesaplanmasında Etkin bir Yöntemdir
Sermin ALGÜL, İhsan SERHATLIOĞLU, Oğuz ÖZÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde İki Boyutlu Konformal Radyoterapi ile Yoğunluk Ayarlı Radyoterapinin Karşılaştırılması: Türkiye'nin Kuzeyinde Retrospektif Bir Çalışma
Gonca HANEDAN USLU, Emine CANYILMAZ, Ahmet ZENGİN, Lasif SERDAR, Adnan YÖNEY, Hüseyin GÖÇMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kanserli Çocukların Annelerinde Psiko-Sosyal Durumun Değerlendirilmesi
Ayşenur BAHADIR, Nilgün KURUCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde Yabancı Cismi Taklit Eden Kontrast Madde Artefaktı: Olgu sunumu
Selami SERHATLIOĞLU, İzzet ÖKÇESİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parenteral Yolla Deltametrin ve Dimethoat Karışımının Suisit Amaçlı İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Serpil BAYINDIR, Fatma KOÇYİĞİT, Sibel ÖZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Katastrofik Antifosfolipid Sendromuna Bağlı Akut Kritik Bacak İskemisinde Plazmaferez Tedavisi
Z. Işık SOLAK GÖRMÜŞ, Ömer TANYELİ, Selim KUTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]