[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-137
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde Yabancı Cismi Taklit Eden Kontrast Madde Artefaktı: Olgu sunumu
Selami SERHATLIOĞLU, İzzet ÖKÇESİZ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı beyin tomografisi, yabancı cisim, kontrast madde, artefakt

Acil servise baş ağrısı şikâyeti ile başvurularda anemnez ve fizik muayene sonrası en sık istenen radyolojik inceleme yöntemi Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT)'dir. BBT'de tesadüfen yabancı cisimlerin görüntülenmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Olgumuzun kontrastsız BBT'sinde; yıllar önce yapılan konvansiyonel myelografinin neden olduğu kontrast madde artefaktı yabancı cismi taklit etmekteydi.

Bu olguyu yayınlamadaki amacımız; BBT nin yorumlanmasında artefaktlara dikkat edilmesinin önemli olduğu, daha önceki yıllarda konvansiyonel myelografi incelemesi yapılanlarda nadir de olsa kontrast maddeye ait artefaktın olabileceği ve bununda yanlış tanıya veya tanı koymada zorluğa neden olabileceğini vurgulamak istedik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]