[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-145
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Plasmapheresis Therapy in Acute Critical Leg Ischemia Associated with Catastrophic Antiphospholipid Syndrome
Z. Işık SOLAK GÖRMÜŞ1, Ömer TANYELİ2, Selim KUTLU1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
Keywords: Antiphospholipid syndrome, plasmapheresis, artery, vein, thrombosis

Antiphospholipid syndrome is an autoimmune disease associated with repetitive thrombosis of both arterial and venous vasculature. Anti-aggregant and anti-coagulant agents can be used in treatment of these thrombosis. This case with antiphospholipid syndrome and acute leg ischemia which was nonresponsive to these treatment modalisties was treated with plasmapheresis successfully. The case is reported and discussed with literature review.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]