[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 097-102
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prematüre Bebek Ağrı Profili: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği
Esma AKCAN1, Rana YİĞİT2
1Melikşah Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kayseri, TÜRKİYE
2Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, ağrı, prematüre bebek ağrı profili, geçerlilik, güvenirlilik

Amaç: Prematüre bebeklerde ağrının yetersiz değerlendirilmesi kalıcı bir klinik sorundur. Bu araştırmanın amacı prematüre bebeklerde ağrıyı değerlendirmede klinisyenler ve araştırmacıların kullanabileceği Prematüre Bebek Ağrı Profilinin (PIPP) geçerlik ve güvenirliliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma toplam 50 prematüre yenidoğan ile yapıldı. Bu çalışmada gebelik yaşları 26–36 hafta arasında, doğumsal anomalisi olmayan ve solunum desteği almayan, cerrahi işlem uygulanmamış, sepsis şüphesi ya da sepsisi olmayan, sedatif ya da analjezik ilaç almayan yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Ağrıyı değerlendirmek için video kamera, monitör ve kan alma işleminde bebeğin davranışsal ve fizyolojik yanıtlarını değerlendirmek amacıyla Prematüre Bebek Ağrı Profili (PIPP) kullanıldı. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS for Windows 11.5 programı kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırma grubundaki prematüre bebeklerin PIPP puanı invaziv girişim öncesi sırası ve sonrası 4.0, 15.0 ve 7.0'dir. PIPP ögeleri arasında tutarlılık 0.68–0.78 arasında, homojenlik 0.48-0.95 arasında bulundu. Değerlendiriciler arası güvenirlilik 0.85–0.99 arasında bulundu.

Sonuç: Bu çalışma klinik uygulamada preterm ve term yenidoğanlarda girişimsel ağrıyı değerlendirmek için PIPP'in yapı geçerliliği ve değerlendiriciler arası ve PIPP puanları arasındaki güvenirliliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Eşzamanlı geçerlilik çalışmaları dikkate alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]