[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2016, Cilt 30, Sayı 1
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Kinezyofobi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Tarık ÖZMEN, Ramazan GÜNDÜZ, Hanife DOĞAN, Tuba ZOROĞLU, Derya ACAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Aerobik Egzersizin Nesfatin-1 Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Sermin ALGÜL, Oğuz ÖZÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Reelin Gen rs7341475 Polimorfizmi Auralı Migrenle İlişkilidir
Bilge KARA, Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR, Murat KARA, Gökhan ÖZDEMİR, Ayşe SÖZEN, Kürsat KARGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit'in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi
Sinan SARAL, Mete ÖZCAN, Ahmet AYAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

5-Florourasile Bağlı Gelişen Toksik Epidermal Nekrolizis Vakası
Ayşenur BAHADIR, Erol ERDURAN, Mehtap HAKTANIR ABUL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Candida Ciferrii ile Gelişen Bir Septik Pulmoner Emboli Olgusu
Çiğdem PAPİLA, Müge ÖZGÜLER, Serdal ALBAYRAK, Yasemin DEVECİ,Özkan ALATAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Bir Tip 1 Diyabet Sunumu; Şiddetli Hiperlipidemi Çocuklar ve Hiperlipideminin Yönetimi: Olgu Sunumu
Sultan KABA, Murat DOĞAN, Keziban BULAN, Yaşar CESUR, Nesrin CEYLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankilozan Spondilitli İki Olguda İki Farklı Yaklaşımla Spinal Anestezi Uygulaması
Sibel ÖZCAN, Sait Fatih ÖNER, Aysun YILDIZ ALTUN, Şükrü DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıbbi Bilişim ve Bilgisayar Destekli Tanı
Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orofasial Bölgede Botulinum Toksin Uygulamaları
Nuray YILMAZ ALTINTAŞ, Ümmügülsüm COŞKUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]