[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-033
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Bir Tip 1 Diyabet Sunumu; Şiddetli Hiperlipidemi Çocuklar ve Hiperlipideminin Yönetimi: Olgu Sunumu
Sultan KABA, Murat DOĞAN, Keziban BULAN, Yaşar CESUR, Nesrin CEYLAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ketoasidoz, hiperlipidemi, çocuklar

Diyabetik ketoasidoz, diyabetin en sık, yaşamı tehdit eden, akut bir komplikasyonudur. Lipemik seruma yol açan şiddetli hiperlipidemi, nadiren diyabetik ketoasidoz vakalarında görülür. Burada, ketoasidoz ile başvuran ve sütlü plazma görünümü ve şiddetli hiperlipidemisi olan 10 yaşında bir kız sunulmuştur. Biyokimya çalışmaları için alınmış kan örneğinde süt görünümü vardı. Laboratuvarda, aşırı lipemik numune nedeniyle kan örneği değerlendirilemedi; bu nedenle, yenilenmiş ölçüm yapıldı. İkinci ölçümde, glukoz, trigliserid, toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL-kolesterol) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL kolesterol) seviyelerinin yükselmiş olduğu tespit edildi. Diyabetik ketoasidoz, asidotik solunum ve aseton kokusu olan bilinçsiz hastamızda ilk klinik tanı olarak kabul edildi. Bu olgu sunumu ile serum lipit düzeylerinin diyabetik ketoasidozda ve düşük glikoz kontrollü diyabetik çocuklarda ölçülmesi gerektiğini vurguladık. Ayrıca, bu vakada hiperlipidemi yönetimini paylaşmak istedik. Aynı zamanda, kan ölçümlerinin hiperlipidemi koşullarında hatalı olabileceği akılda tutulmalıdır; böylece, hiperlipidemi varlığında laboratuvarı stimüle etmek ikinci bir ölçüm gerektirebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]