[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences Kapak PDF
2016, Cilt 30, Sayı 2
Akut Egzersizin Sedanter Deneklerde Kreatin Kinaz, Kreatin Kinaz-Miyokard İzoenzimi Seviyesi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Sermin ALGÜL Oğuz ÖZÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pelvik Konjesyon Sendromunda Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) Bulguları
Selami SERHATLIOĞLU, Hakan ARTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Stabil Dönem Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Olgularda Vitamin D Düzeyleri
Selda TELO, Mutlu KULUÖZTÜRK, Figen DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MEFV Geninde A89T(p. Ala89Thr, c.265G>A) Mutasyonlu Bir Türk Ailesi, Onların Klinik Bulguları ve Literatür Taraması
Recep ERÖZ, Mustafa DOĞAN, Hüseyin YÜCE, Kenan KOCABAY, Ersin YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uterin Servikal Kanser Örneklerinde Pyrosequening Yöntemi ile Human Papillomavirus Genotiplerinin Belirlenmesi
Yasemin BULUT, Mesut BELHAN, İbrahim Hanifi ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Kemik Bozukluğu Belirteçlerinin Değerlendirilmesi
İrem PEMBEGÜL YİĞİT, Ramazan ULU, Nevzat GÖZEL, Hüseyin ÇELİKER, Ayhan DOĞUKAN, Hülya TAŞKAPAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyaliz Hastasında Diyabetik Ketoasidoz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ramazan ULU, Enes Malik ÇEÇEN, Nevzat GÖZEL, Ayhan DOĞUKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ateşli Silah Yaralanması Olan Bir Çocukta Aortik Psödöanevrizmanın Endovasküler Tedavisi
Latif ÜSTÜNEL, İbrahim Murat ÖZGÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sporcu Sağlığı ve Egzersiz Kaynaklı Ölümler
Mücahid YILMAZ, Mustafa Necati DAĞLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]