[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2016, Cilt 30, Sayı 3
  Danışman Listesi
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Spontan Spinal Epidural Hematomlar: 12 Olgunun Değerlendirilmesi
Bekir AKGÜN, Mehmet Beşir SÜRME, Sait ÖZTÜRK, Fatih Serhat EROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Median Sternotomi Sonrası Gelişen Enfeksiyonlar: Bir Metaanaliz
Müge ÖZGÜLER, İbrahim Murat ÖZGÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tip I Diyabetik Sıçanlarda Yüzme Egzersizinin Lipid Profili ve Oksidan-Antioksidan Duruma Etkisi
Cengiz ÜNSAL, Hümeyra ÜNSAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları
Bahar YEŞİL, Behice HAN ALMIŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Henoch-Schönlein Purpurası Akut Apandisit ile Karıştırılabilir mi?
Derya ALTAY, Metin Kaya GÜRGÖZE, Uğur DEVECİ, Mehmet SARAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Median Arkuat Ligaman Bası Sendromu: Olgu Sunumu
Latif ÜSTÜNEL, İbrahim Murat ÖZGÜLER, Mustafa GİRGİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hiperkalsemiye Neden Olan D Vitamini İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Kader UĞUR, Hakan ARTAŞ, Mehmet BALİN, Esra AYKUT, Selçuk DEMİRCAN, Bedrettin ORHAN, Nevzat GÖZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Bir Olgu: Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafragma Hernisi
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Tugay TARTAR, Mehmet Yusuf SARI, Emine Burcu ÇIĞŞAR KUZU, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Yavaş Akım
Mücahid YILMAZ, Mustafa Necati DAĞLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]