[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2017, Cilt 31, Sayı 1
Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi
Rüveyda Esra ERÇİM, Burhanettin BAYDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Trikloretilen Uygulanan Ratların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin’in Etkileri
Selçuk KAPLAN, Nalan KAYA, Tuncay KULOĞLU, Gökhan ARTAŞ, Alpaslan AKYOL, Mehmet ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Prostat Kanseri ile Benign Prostat Hiperplazisinin Ayırıcı Tanısında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri
Fatih FIRDOLAŞ, Mustafa KOÇ, Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ, Necip PİRİNÇCİ, Orhan YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Onobrychis Oxyodonta’nın Topraküstü Kısmında Antioksidan, Antimikrobiyal ve Tirozinaz İnhibitör Aktivitesi
Rezzan ALİYAZICIOĞLU, Şeyda AKKAYA, Nuriye KORKMAZ, Sıla Özlem ŞENER, Merve BADEM, Ufuk ÖZGEN, Şengül ALPAY KARAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Pes Planus ile Ağrı, Hipermobilite ve Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öznur BÜYÜKTURAN, Buket BÜYÜKTURAN, Caner KARARTI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve Periprostetik Enfeksiyonlar Arasındaki İlişki
Murat GÜRGER, Halil SARAÇ, Şükrü DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin İntraventriküler Beyin Metastazı: Nadir Bir Olgu
Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lenfoma Ayırıcı Tanısında Ender Bir Antite ‘’Kikuchi-Fujimoto Hastalığı’’: Olgu Sunumu
Murat Sert ŞAHİN, Osman DURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]