[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin İntraventriküler Beyin Metastazı: Nadir Bir Olgu
Mustafa KOÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, metastaz, intraventriküler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), kötü sürveye sahip, hızlı progresyon gösteren bir malignitedir. Çok kemosensitif bir hastalıktır. Erken nüks etme ve metastaz eğilimi nedeniyle prognozu kötüdür. KHAK sıklıkla lenf düğümleri, karaciğer, adrenal bezler, kemik, beyin ve plevraya metastaz yapar. Serebral parankimal metastazlar sıktır, ancak intraventriküler metastaz nadirdir. Bu olguda, KHAK tanısı konan bir erkek olguda, multipl parankimal ve intraventriküler beyin metastazı gelişimi sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]