[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2017, Cilt 31, Sayı 2
Geçici Neonatal Tirozinemi Olgularında Uzamış Yenidoğan Sarılığı
Nilay HAKAN, Mustafa AYDIN, Fatma Tuğba EMİNOĞLU, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kardiyak Anomalisi Olan Down Sendromlu Hastalarda MEF2C Gen Polimorfizminin Araştırılması
Kürsat KARGÜN, Berrin AYAZ TÜYLÜ, Murat KARA, Erdal YILMAZ, Murat KALKAN, Feti Ahmet UĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Kent Merkezinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınların Yaşam Kaliteleri ve Etkileyen Faktörler
İrem BULUT, Süleyman Erhan DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diş Hekimliğinde Restoratif Tedavilerde Sıklıkla Kullanılan Farklı Bonding Ajanların Bağlanma Dayanımlarının Tespit Edilmesi
Hakan KAMALAK, Burak DAYI, Aliye KAMALAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Opioid Bağımlısı Erkek Hastalarda Bazı Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Zekiye ÇATAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Egzersizin Sıçanlarda Organ Ağırlıkları ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Zübeyde ERCAN, Emine KAÇAR, Funda BULMUŞ, Gökhan ZORLU, Haluk KELEŞTİMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Antidepresan Olan Agomelatinin Sıçan Miyometriyum Kontraksiyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Zübeyde ERCAN, Emine KAÇAR, İhsan SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Diyabetik Sıçanlarda Nar (Punica granatum L.) Çiçeğinin Hiperlipidemiye Etkisinin Araştırılması
Zafer ÇAMBAY, Abdullah YAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Feniramidol Hidroklorür ve Varfarin Etkileşimi
Samet Sancar KAYA, Gökhan YARDIMCI, Barış NACIR, Hakan GENÇ, Aynur KARAGÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Epidermal Büyüme Faktörünün Nöroprotektif Etkileri
Gül Fatma YARIM, Murat YARIM, Filiz KAZAK, Emine İncilay TORUNOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]