[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Antidepresan Olan Agomelatinin Sıçan Miyometriyum Kontraksiyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Zübeyde ERCAN1, Emine KAÇAR1, İhsan SERHATLIOĞLU2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Agomelatin, luzindol, miyometriyum, kasılma

Amaç: Melatonin analoğu olan agomelatinin sıçan miyometriyumunda in vitro spontan ve oksitosin indüklü kasılmalar üzerindeki muhtemel etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada diöstrustaki Spraque-Dawley cinsi dişi sıçanlardan alınan miyometriyumlar, içerisinde krebs solüsyonu bulunan izole organ banyosuna yerleştirildi. 50 μM, 100 μM ve 200 μM konsantrasyonlarda uygulanan agomelatinin spontan ve oksitosin indüklü miyometriyum kasılmaları üzerindeki etkisi incelendi. Ayrıca agomelatinin melatonin reseptör aracılı etki edip etmediğini belirlemek için melatonin reseptör antagonisti olan luzindol, agomelatin uygulanmadan önce kullanıldı.

Bulgular: Agomelatin, spontan ve oksitosin indüklü miyometriyum kasılmalarını doz bağımlı olarak inhibe etti. Luzindol uygulandıktan sonra ise inhibisyonun geriye dönmediği görüldü.

Sonuç: Bu çalışmada, agomelatinin sıçanlarda spontan ve oksitosin indüklü uterus kontraktilitesi üzerindeki inhibitör etkisi ilk kez gösterildi. Agomelatinin bu inhibitör etkisi düşük riski taşıyan gebelerde uterus kasılmalarını inhibe etmek amacıyla kullanılmasında bir avantaj sağlayabilir. Melatonin reseptör antagonisti olan luzindol uygulandıktan sonra ise inhibisyonun geriye dönmemesi, agomelatinin melatonin reseptörlerine bağlanmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar agomelatinin miyometrial fonksiyonu düzenleme potansiyeli olabileceğini desteklemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]