[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2
Editörler

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

Sahibi
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adına Müdür
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN

Baş Editör
Mustafa KAPLAN

Editör
Mete ÖZCAN

Yayın Kurulu
Necip İLHAN
Erdal YILMAZ
Figen DEVECİ
Neriman ÇOLAKOĞLU
Erol KELEŞ
Oktay BELHAN
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]