[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-098
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Feniramidol Hidroklorür ve Varfarin Etkileşimi
Samet Sancar KAYA1, Gökhan YARDIMCI2, Barış NACIR3, Hakan GENÇ3, Aynur KARAGÖZ3
1Patnos Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ağrı, TÜRKİYE
2Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kastamonu, TÜRKİYE
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Feniramidol hidroklorür, varfarin, ilaç etkileşimi

Feniramidol HCl kas-iskelet sistemi şikayeti olan hastalarda sık kullanılan kombine analjezik ve kas gevşetici bir ilaçtır. Varfarin ise sitokrom p450 enzimleri tarafından metabolize edilen oral antikoagülandır. Sitokrom p450 enzimlerini inhibe eden ilaçlar varfarinin etkisini artırabilirler.

53 yaşında erkek hasta bel ağrısı sebebiyle başvurdu. Hasta kalp kapak replasmanı sebebiyle varfarin 1x5 mg/gün kullanıyordu. Fizik muayenede hastanın bel fleksiyon, rotasyon ve lateral fleksiyonları kısıtlı ve ağrılıydı. Laboratuvar tetkiklerinde INR: 15.7 (0.8-1.2) olarak saptandı. Anamnez derinleştirildiğinde hastanın bel ağrısı sebebiyle son 10 gündür günde 3 kez 400 mg feniramidol kullandığı öğrenildi. Aktif kanaması olmayan hastanın feniramidol kullanımı kesildi ve varfarin tedavisine geçici süreyle ara verildi. INR terapötik aralığa geriledikten sonra tekrar varfarin 1x5 mg başlandı. Kontrollerde INR terapötik aralıkta seyretti.

Varfarin kullanımını bazen mortal seyreden kanamalara sebep olabilmektedir. Bu sebeple varfarin kullanan hastalara ek ilaç başlanması gerektiğinde varfarinle etkileşime girmeyecek ilaçların tercih edilmesi ve bu hastaların yakın takip ve sık monitarizasyonu gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]