[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Diyabetik Sıçanlarda Nar (Punica granatum L.) Çiçeğinin Hiperlipidemiye Etkisinin Araştırılması
Zafer ÇAMBAY, Abdullah YAŞAR
Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabet, nar çiçeği, hiperlipidemi

Amaç: Çalışmamız nar (Punica granatum L.) çiçeğinin antioksidan etki göstereceği dozlarda deneysel olarak streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş sıçanlara verilmesi sonucunda diyabetin komplikasyonlarını azaltması ve antihiperlipidemik etkisinin olduğunun saptanması üzerinedir.

Gereç ve Yöntem: Deneysel çalışmalarda ortalama ağırlıkları 220 g (220±40 g) olan toplam 60 adet Wistar-albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Deneysel uygulamalar 6 hafta sürdü. 1. Grup: 12 sıçandan oluşan kontrol grubu yem ve su ile beslendi. 2. Grup: Diyabet (STZ) grubu STZ, 60 mg/kg olacak şekilde intraperitoneal enjeksiyonla tek doz olarak uygulandı. 48 saat sonra yapılan ölçüm sonucu açlık kan glukozu 220 mg/dL’yi geçen sıçanlar, diyabetik kabul edildiler. Her gün sadece yem+su verildi. 3. Grup: STZ + Nar çiçeği I diyabetik sıçanlara her gün düzenli olarak oral yolla 300 mg/kg/gün nar çiçeği ile beslenmesi sağlandı. 4. Grup: STZ + Nar çiçeği II Diyabetik sıçanlara her gün düzenli olarak 400 mg/kg/gün nar çiçeği verildi 5. Grup: STZ + Nar çiçeği III diyabetik sıçanlara yine düzenli olarak 500 mg/kg/gün nar çiçeği verildi. Deneysel uygulamalar sonrasında dekapite edilen sıçanların kanları biyokimya tüplerine alınıp 5000 g’de 5 dk santrifüj edilip serumları ayrıldı. Çalışmadaki metabolik parametreler otoanalizör yardımıyla belirlendi.

Bulgular: Diyabetik sıçanların kan serumundaki total kolesterol, trigliserit, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K) ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (VLDL-K) değerlerinin kontrole ve nar çiçeği verdiğimiz diyabetik ratlara göre yüksek çıktığı, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-K) değerinin ise düşük sonuç verdiği tespit edilmiş ve literatür ışığında tartışılmıştır.

Sonuç: Diyabetin komplikasyonlarının nar (Punica granatum L.) çiçeği kullanımı ile antioksidan içeriğindeki polifenolik bileşikler ve flavonoidlerle etki etmesi sonucu kısmen azalttığı ve sonuç olarak diyabetin yol açtığı hiperlipidemiyi düşürdüğü tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]