[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Yavaş Akım
Mücahid YILMAZ1, Mustafa Necati DAĞLI2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım, ateroskleroz, göğüs ağrısı

Koroner yavaş akım ( KYA) fenomeni epikardial koroner arterleri normal veya normale yakın olan olgularda, koroner anjiografi sırasında verilen opak maddenin distal vasküler yapılara doluşunun yavaş olması ile karakterize mikrovasküler bir bozukluk olarak tanımlanır. Koroner yavaş akım istirahat ve egzersizde göğüs ağrısına sebep olabilir. Koroner yavaş akıma sahip hastaların genellikle iyi bir prognoza sahip oldukları düşünülmekle birlikte sık semptom tekrarı ve bu olguların akut koroner sendroma aday olmaları yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Koroner yavaş akım üzerinde çok sayıda çalışma olmasına rağmen tanı, tedavi ve olgunun klinik önemi hakkında konsensus sağlanabilmiş değildir. Bu derlemede, hastalığın tanı, etyopatogenez ve tedavi seçenekleri ile birlikte klinik önemine değinmeye çalışıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]