[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Candida Ciferrii ile Gelişen Bir Septik Pulmoner Emboli Olgusu
Çiğdem PAPİLA1, Müge ÖZGÜLER1, Serdal ALBAYRAK2, Yasemin DEVECİ3,Özkan ALATAŞ4
1Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
3Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
4Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Septik pulmoner emboli, Candida ciferrii, invazif kandidiyazis

Septik pulmoner Emboli (SPE) akut başlangıçlı solunumsal belirtiler, ateş ve bilateral akciğer nodülleri ile karakterize, nadir gözlenen ve tedavisi güç bir hastalıktır. Bakteriyel, fungal ve viral ajanlar septik pulmoner embolinin etyolojisinde rol oynar. Doğada geniş ölçüde bulunabilen kandida türleri önemli ajanlardır ve ciddi nozokomiyal enfeksiyonlara yol açarlar. Kandida türleri ile ilişkili SPE nadirdir. Fungal invazyonun tanısı için riskli hastalarda uyanık olmak son derece önemlidir.

Bu yazıda, Tip 2 Diyabet mellitusu olan 70 yaşında bayan hastada görülen Candida ciferrii ilişkili septik pulmoner emboli olgusu sunulmuştur.

Her ne kadar SPE'ye sebep olan patojenler, primer odağa bağlı olarak değişiklik gösterebiliyorsa da, erken tanı, erken antimikrobiyal tedavi, radyolojik ve cerrahi müdahaleler ile tedavi başarısı sağlanabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]