[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 203-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yeme İlave Edilen Vitamin A, Beta karoten ve Astaksantinin Kerevit (Astacus leptodactylus, Esch. 1823)'lerin Kabuk Değiştirme Döneminde Etkileri
Özden BARIM ÖZ1, Mustafa KARATEPE2
1Fırat Üniversitesi, Su Ürünler Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: A. leptodactylus, vitamin A, beta karoten, astaksantin, MDA

Bu çalışmada; yeme ilave edilen vitamin A, beta karoten ve astaksantininin kabuk değiştirme döneminde olan Astacus leptodactylus türü kerevitlerin hepatopankreas, kas ve solungaç dokularındaki oxidatif stres (malondialdehit (MDA)), vitamin A, E, C, beta karoten ve astaksantin miktarı üzerine etkileri araştırıldı. Bu amaçla %38 oranında ham protein içeren bir kontrol rasyonu (K) düzenlendi. Bu rasyona vitamin A (240 mg kg-1), beta karoten (200 mg kg-1) ve astaksantin (200 mg kg-1) ilave edilerek sırasıyla DA, DβC ve DAX kerevit grupları beslendi. Yapılan analizler sonucunda; yeme ilave edilen antioksidan maddelerin kerevitlerin kabuk değiştirme döneminde dokulardaki malondialdehit (MDA) değerini düşürdüğü tespit edildi. Kontrol grubuna oranla DA, DβC ve DAX grubundaki kerevitlerin dokularındaki vitamin E, C, A, beta karoten ve astaksantin miktarlarının yüksek olduğu belirlendi. Diğer gruplara oranla DAX grubundaki kerevitlerin dokularında vitamin E, C, A, beta karoten ve astaksantin miktarlarının daha yüksek, MDA seviyesinin daha düşük olduğu saptandı. Bu nedenlerle, kabuk değiştirme döneminde 200 mg kg-1 astaksantinin yeme ilave edilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]