[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 183-186
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Posterior Mediasten Kondrosarkomu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Mustafa YILDIRIM1, Mustafa KOÇ2
1Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kondrosarkom, mediasten, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme

Kondrosarkom kartilaj kökenli malign mezenkimal tümördür ve kartilaj matriks üretir. Pelvis ve uzun kemiklerin kartilajı en sık etkilenen yerlerdir. Posterior mediasten, kondrosarkom için nadir bir lokalizasyondur. Posterior mediasten kondrosarkomun semptomları nonspesifiktir. Posterior mediastinal kitlelerin ayırıcı tanısı geniştir. Bu nedenle radyolojik görüntüleme tanıda önemli bir rol oynar. Bu yazıda posterior mediasten kaynaklı kondrosarkom olgusu, görüntüleme bulguları ile sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]