[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 183-186
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Chondrosarcoma of the Posterior Mediastinum: A Rare Case Report
Mustafa YILDIRIM1, Mustafa KOÇ2
1Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Chondrosarcoma, mediastinum, computed tomography, magnetic resonance imaging

Chondrosarcoma is a malignant mesenchymal tumor originating from cartilage and it produces cartilage matrix. The cartilage of the pelvis and long bones most frequently affected sites. Posterior mediastinum is a rare localization for chondrosarcoma. The symptoms of posterior mediastinum chondrosarcoma are nonspecific. Also, the differential diagnosis of posterior mediastinal masses is extensive. Therefore, radiological imaging plays an important role in the diagnosis. In this report, a case of chondrosarcoma originating from posterior mediastinum was presented with imaging findings.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]