[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-197
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gerçek Şehir Trafiğinde Mekanik Göğüs Kompresyonu ile Manuel Göğüs Kompresyonu Arasında Etkinlik Karşılaştırması
Süha SERİN, Bahadır ÇAĞLAR
University of Balıkesir, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Balıkesir, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Acil tıbbi servisler, cankurtaranlar, canlandırma, hastaların hareket ettirilmesi ve kaldırılması

Amaç: Hastane dışı ani kardiyak arrest vakalarında sağkalım oranını artıran en önemli faktör, erken başlatılan ve etkin bir şekilde uygulanan kardiyopulmoner resüsitasyondur. Bu çalışma, gerçek şehir trafiğinde hareket eden bir ambulansta, sağlık çalışanları tarafından uygulanan manuel göğüs kompresyonlarının etkinliğini ile mekanik bir göğüs kompresyon cihazının etkinliği ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Otuz Sağlık çalışanından ambulanstaki mankene farklı göğüs duvarı sertliklerinde 2 dakikalık göğüs kompresyonları yapmaları istendi. Göğüs kompresyonları sırasında, ambulans gerçek şehir trafiğinde sürekli hareket halindeydi. Ardından manken üzerine mekanik bir göğüs kompresyon cihazı yerleştirilip aynı şartlarda göğüs kompresyonları yaptırıldı. Her döngüye ait göğüs kompresyonlarının ortalama hız ve derinlikleri bilgisayar programı ile kaydedildi.

Bulgular: Sağlık çalışanı grubu ve mekanik göğüs kompresyon cihazı grubunun ortanca göğüs kompresyon derinlikleri sırasıyla; 6 nm göğüs duvarı sertliğinde 52 mm ve 55 mm ve 11 nm göğüs duvarı sertliğinde 42 mm ve 51 mm ölçüldü. Dakikadaki sıkıştırma sayısıları incelendiğinde, her iki grupta 6 nm göğüs duvarı sertliğinde 102 /dk, 11 nm göğüs duvarı sertliğinde 85 /dk ve 101 /dk idi.

Sonuç: Sonuç olarak, mekanik göğüs kompresyon cihazları taşıma sırasında sağlık çalışanlarına kıyasla daha etkili göğüs kompresyonu sağlar. Yüksek vücut kitle indeksi olan hastalarda mekanik göğüs kompresyon cihazının etkinliği daha fazladır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]