[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2020, Cilt 34, Sayı 3
  Danışman Listesi
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Çap ve Uzunluktaki Prefabrik Postların Dişlerin Kırılma Dayanımları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Faruk ÖZTEKİN, Tahir KARAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gerçek Şehir Trafiğinde Mekanik Göğüs Kompresyonu ile Manuel Göğüs Kompresyonu Arasında Etkinlik Karşılaştırması
Süha SERİN, Bahadır ÇAĞLAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Standart Heparin ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanılan Hemodiyaliz Hastalarının Karşılaştırılması
Özgür CAN, Günal BİLEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pankreasın İntraduktal Papiller Müsinöz Neoplazmında Malignite Riskinin Araştırılması
Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Seronegatif ve Seropozitif Romatoid Artritli Hastalarda Abatasept Tedavisinin Etkinliği
Ahmet KARATAŞ, Servet YOLBAŞ Nevzat GÖZEL, Rabia PİŞKİN SAĞIR, Mustafa GÜR, Süleyman Serdar KOCA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bilgisayarlı Tomografi Ürografisinde Farklı Hazırlık Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Pinar GUNDOGAN BOZDAG, Selami SERHATLIOGLU, Ercan KOCAKOC, Ahmet Kursat POYRAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adipoz Doku ve Wharton Jeli Kaynaklı Kök Hücrelerde Embriyonik Antijen Ekspresyonlarının 3D Kültürde Araştırılması
Gülsemin ÇİÇEK, Emine UTLU ÖZEN, Fatma ÖZ BAĞCI, Selçuk DUMAN, Tahsin Murad AKTAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Nöropatik Ağrılı Geriatrik Hastalarda TENS ve Egzersiz Tedavisinin Ağrı Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Retrospektif Çalışma
Ender AYVAT, Cevher SAVCUN DEMİRCİ, Muhammed KILINÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Salgını Döneminde Uykusuzluk Düzeyinin Değerlendirilmesi
Tuba TALO YILDIRIM, Kadir YILDIRIM, Azad ASAFOV
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19 Pandemi Döneminde Bireylerin Tutum ve Davranışlarındaki Değişimin Belirlenmesi (Pandemide Tutum ve Davranış Değişikliği)
Sinan BULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı Gebelerde Trimesterlere Göre Demir Eksikliği Anemisi Sıklığının Değerlendirilmesi
Gürkan ÇIKIM, Abdullah TOK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Bypass Hastalarında Preoperatif Hematolojik Parametrelerin Mortalite ve Morbidite ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
İbrahim Burak ŞEKER, Sadiye DENİZ ÖZSOY, İsmail KOŞAR, Ayhan UYSAL, Mehmet Ali YEŞİLTAŞ, İsmail HABERAL,
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tek Taraflı Neonatal Mastit
Pınar GUNDOĞAN BOZDAĞ, Mehtap ÇİÇEKÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üç Olgu ile Pediatrik Karaciğer Malign Tümörlerinde Görüntüleme Bulguları: Pediatrik Karaciğer Kitleleri
Pınar GUNDOĞAN BOZDAĞ, Murat BAYKARA, Ahmet BOZDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]