[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 269-273
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üç Olgu ile Pediatrik Karaciğer Malign Tümörlerinde Görüntüleme Bulguları: Pediatrik Karaciğer Kitleleri
Pınar GUNDOĞAN BOZDAĞ1, Murat BAYKARA2, Ahmet BOZDAĞ3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Karaciğer kitleleri, hepatoblastoma, infantil hemanjioendotelyoma

Karaciğer tümörleri çocuklarda nadir görülmekle birlikte tüm abdominal kitlelerin yaklaşık %5-6'sını ve tüm pediatrik neoplazmların %0.5 ila %2'ını oluşturmaktadırlar. Bu tümörlerin 2/3’e yakını maligndir. Hastalar en sık karında şişlik şikayeti ile başvurmaktadırlar. Tanıda en sık kullanılan görüntüleme yöntemleri ultrason görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemedir. Sintigrafi ve pozitron emisyon tomografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerine daha az sıklıkla başvurulmaktadır. Görüntüleme bulguları pek çok olguda sadece tümörün malign-benign ayrımında yardımcı bilgiler sunmaz aynı zamanda uygun cerrahi tedavinin planlanması ve hastalığın evrelemesi için de yol göstericidir. Her bir görüntüleme yönteminin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Nadir görülmeleri nedeniyle tanı koymak zor olabilir. Karaciğer kitlelerinin tedavisi ise cerrahi rezeksiyon, kemoterapi, radyoterapi ve karaciğer naklini içermektedir. Bu çalışmada karaciğer tümörü olan üç olguyu görüntüleme bulguları ile sunacağız.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]