[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Malatya ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı
Sema Dilan KAYAPINAR, Mehmet Cengiz HAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ayak hastalıkları, prevalans, sığır, Malatya

Bu çalışmada Malatya ili ve ilçelerinde ki sığırlarda ayak hastalıkları prevalansının araştırılması amaçlandı. Toplam 7040 baş sığır materyal olarak kullanıldı. Yapılan muayeneler ve sürü gözlem formu ile elde edilen verilerle ayak hastalıkları ve tırnak deformasyonları sayı, oran, ırk, yaş ve cinsiyete göre dağılımları belirlendi. Hayvanlarda yapılan tırnak muayenesi ve hayvan sahiplerine yapılan sürü gözlem formu sonucunda 7040 hayvandan 647'sinde tırnak problemi olduğu saptandı. Ayak hastalıklarının ırklara göre dağılımına bakıldığında %16.52 ile en çok simental ırkı sığırlarda, en az olarak da %2.61 ile montofon sığırlarında görüldüğü saptandı. Ayak hastalıkları bulunan hayvanların %15.46’sının erkek, %84.54’ünün ise dişi olduğu görüldü. En fazla görülen tırnak deformasyonları makas tırnak, sivri tırnak ve burulmuş tırnak olarak belirlendi. Çalışma sonunda tespit edilen ayak hastalıklarından en fazla %19.04 ile interdigital dermatitis, %1.15 ile de yan duvar ulkusu az görülen hastalık olarak saptandı. Sonuç olarak Malatya yöresinde sığırlar da tırnak hastalıklarının prevalansının %9.19 olduğu tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]