[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 098-102
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Gingko Biloba ekstresi (EGb761) takviyesinin akut koşu bandı egzersizi sonrası hemato-biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
Yasemin ÇINAR1, Ruhi KABAKÇI2, Ali ŞENOL3
1Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Medicine Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Unit, Afyonkarahisar, TURKEY
2Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Kırıkkale, TURKEY
3Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Kırıkkale, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Biyokimya, yorucu egzersiz, gingko biloba, hematolojik parametreler

Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda Gingko Biloba ekstresi (EGb761) takviyesinin akut koşu bandı egzersizi sonrası hemato-biyokimyasal parametreler üzerine etkisini araştırmaktadır. Otuz iki erkek sıçan, eşit sayıda sıçanla dört gruba ayrıldı. Kontrol ve egzersiz gruplarının hayvanlarına 4 hafta boyunca 5 gün/hafta oral yolla 2 cc/kg va %0.9’luk serum fizyolojik verilirken, EGb761 ve EGb761+egzersiz gruplarına, 100 mg/kg va EGb761 oral gavaj ile verildi. Denemenin son gününde, egzersiz gruplarının hayvanlarına akut yorucu egzersiz yaptırıldı ve tüm hayvanlardan kalp içinden kan örnekleri toplandı. Hematolojik analizin ardından, biyokimyasal analiz için plazma örnekleri ayrıldı. Sonuçlar, egzersizin, EGb761 takviyesinin veya her ikisinin eritrosit (RBC), hematokrit (PCV), hemoglobin (HGB), ortalama alyuvar hemoglobini (MCH) ve ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu (MCHC)’yi değiştirmediğini gösterdi (P> 0.05). Bununla birlikte, akut yorucu egzersiz sıçanlarda, alyuvar dağılım genişliği (RDW)’yi artırırken ortalama alyuvar çapı (MCV)'yi azalttı (P<0.05). Ayrıca, plazma alanin aminotransferaz (ALT) aktivitesi, toplam kolesterol ve toplam protein seviyeleri hiçbir grupta değişmedi (P>0.05) ve alkalin fosfataz (ALP) aktivitesi, egzersiz gruplarında anlamlı olarak artarken, glikoz ve trigliserit seviyeleri azaldı (P<0.05). Sonuç olarak, bulgularımız akut yorucu egzersizin MCV ve RDW değerlerini, plazma ALP aktivitesini, glukozu ve trigliserit seviyelerini etkilediğini gösterdi. Gingko Biloba ekstresi takviyesi, yalnızca ALP aktivitesindeki ve RDW değerindeki egzersiz kaynaklı değişiklikleri iyileştirdi. Bu nedenle, EGB761'in egzersiz sonrası kullanımının veya farklı dozlarının etkilerinin ilerde yapılacak kapsamlı çalışmalarda incelenmesi önerilmektedi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]