[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-217
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dişhekimliği Öğrencilerinin COVID-19 İle İlgili Farkındalığı ve Uzaktan Eğitimde Sorunlar
Vesile Elif TOY1, Arife SABANCI1, İnci YÜKSEL KIRMIZIGÜL2
1İnönü University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Malatya, TURKIYE
2İnönü University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Malatya, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, diş hekimliği öğrencileri, uzaktan eğitim

Amaç: Bu çalışmada, dişhekimliği öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili farkındalıklarının değerlendirilmesi yanında uzaktan eğitimle ilgili sorun ve endişelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: COVID-19 ile ilgili yeni bir anket uygulandı. Anket online olarak yedi dişhekimliği fakültesi öğrencilerine gönderildi ve çalışmaya 1310 öğrenci katıldı.

Bulgular: Katılımcıların cinsiyet dağılımı %38’i erkek, %62’si kadın şeklindeydi. %24.4'ü koronavirüse yakalanmaktan çok endişelenirken, %78.7'si yakın çevresine bulaştırmaktan çok endişeliydi. Öğrencilerin çoğu (%84.7) koronavirüsün en belirgin 3 semptomunu biliyordu, %90.5'i koronavirüsden korunmak için alınması gereken en önemli önlemlerin farkındaydı. Uzaktan eğitime geçişin gerekli olduğunu düşünen öğrenciler, örgün eğitime yeniden başlanırsa, yüksek oranda COVID-19 ile enfekte olmaktan korkuyordu (%88.3). Katılımcıların %63.5'i uzaktan eğitim sistemi ile verilen teorik derslerin yeterli olduğunu belirtmesine rağmen, sadece %9.8'i uygulamalı derslerin yeterli olduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Diş hekimliği eğitimiyle ilgili zorluklar, pandemi sırasında yönetilmesi gereken önemli bir konu olmaya halen devam etmektedir. Diş hekimliği fakültelerinin acil olarak eğitim politikalarını ve protokollerini iyileştirmeleri, pratik eğitimi güvenli bir şekilde sürdürmek için bir acil durum planı geliştirmeleri gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]