[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2021, Cilt 35, Sayı 3
Primer Hiperparatiriodide Başarılı Paratiroidektominin Kardiyovasküler Hastalık Risk Göstergesi Olan Ortalama Trombosit Hacmi Üzerine Etkisi
Mustafa GÖKSU, Hüseyin ALAKUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erkek Sağlık Personelinde Otonom Sinir Sistemi Aktivitesi ve Stres Algısı
Pınar ÇAKAN, Sedat YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Maküler Ödemde İntravitreal Ranibizumab Monoterapisi ve İntravitreal Ranibizumab ve İntravitreal Triamsinolon Kombinasyon Tedavisi Sonuçlarımız
Gökhan ÖZGÜR, Berrak ŞEKERYAPAN GEDİZ, Onur GÖKMEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Balık Yağı, Metotreksat Kaynaklı Nefrotoksisite ve Hepatotoksisiteye Karşı Koruyucudur
Ali GÜREL, Kürşat KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında MEFV Geni Mutasyon ve Genotip Dağılımı
Özlem SEZER, Aslıhan SANRI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geraniolun Sıçanlarda Anksiyete/Depresyon Benzeri Davranış ve Hipokampal Kolinerjik Sistem Üzerine Etkileri
Sinan SARAL, Ali Koray KAYA, Zafer ŞAHİN, Özlem SARAL, Aykut ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türk Kadınlarının Yaş Dağılımının Farklı İskelet sistemi T Skor Değişikliklerine Etkisi
Nil ATAKUL, Berna Sermin KILIÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beş Yıllık Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistül Deneyimlerimiz
Latif ÜSTÜNEL, İbrahim Murat ÖZGÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Sabit İlmikli Endobutton (Endobutton Continuous Loop) Yöntemiyle Ayarlanabilir İlmikli Endobutton (Asansörlü) Yönteminin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Muhammed KAZEZ, Murat GÜRGER, Şükrü DEMİR, Sefa KEY, Gökhan ÖNCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Kanserinin Bölgesel Değerlendirilmesinde PET/BT’nin Etkinliği
Mesut YUR, Erdem KARADENİZ, Müfide Nuran AKÇAY, Mesud FAKİRULLAHOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dişhekimliği Öğrencilerinin COVID-19 İle İlgili Farkındalığı ve Uzaktan Eğitimde Sorunlar
Vesile Elif TOY, Arife SABANCI, İnci YÜKSEL KIRMIZIGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  DANIŞMAN LİSTESİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  YAZAR DİZİNİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]