[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2021, Cilt 35, Sayı 2
Doksorubisin ile İndüklenmiş Karaciğer Hasarında Hesperetin’in Terapötik Etkileri: DRP1 ve MFN2’nin Rolü
Nalan KAYA TEKTEMUR, Ahmet TEKTEMUR, Elif ERDEM GÜZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Neoadjuvan Kemoterapi Sonrasi Lokal Ileri Meme Kanseri: Klinik Deneyimimiz
Hüseyin ALAKUŞ, Mustafa GÖKSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tüberoskleroz Kompleksi Olan Çocuklarda Derin Gri Cevherin Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme İle Değerlendirilmesi
Yeşim EROĞLU, Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Kanseri Taşıyan Sıçanlarda Raloksifen ve Fluoksetin Tedavisinin Oksidan-Antioksidan Durum Üzerine Etkisi
Necip İLHAN, Oguzhan TATAR, Solmaz SUSAM, Nevin İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sistemik Enalaprilin Cilt- Peritendinoz Adezyon ve Tendon İyileşmesi Üzerine olan Etkileri: Deneysel Çalışma
Ali BAL, Serdar ALTUN, Murat GÜRGER , Erkan ORHAN, Ahmet KILIÇASLAN, Fatih ÇAKIR, Mehmet ÖZTAN, Mehmet İhsan okur, Erhan Cahit ÖZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19 Korkusu: Cerrahi Ekibin Psikolojik Durumu Üzerine Kesitsel Bir Araştırma
Fatma ÇELİK, Recai DAĞLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mastalji ile Kas İskelet Ağrıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Emel SABAZ KARAKEÇİ, Derya ÇETİNTAŞ, Zeynep ÖZKAN, Pınar GÜNDOĞAN BOZDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hipospadiaslı Olgularda Ek Anomaliler
Ünal BAKAL, Mehmet SARAÇ, Tugay TARTAR, İbrahim AKDENİZ, Ercan GENÇ, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Dönemi Palpe Edilemeyen Testis Tanı ve Tedavisinde 3-Boyutlu Laparoskopik Yaklaşım
Kemal YILMAZ Necip PİRİNÇÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radius Distal İntraartiküler Kırıklarında El Bileği Fiksatörü Yapılan Hastalar ile Açık Redüksiyon ve Plak Vida Yapılan Hastaların Orta Dönem Sonuçların Karşılaştırılması
Ömer Kays ÜNAL, Mirza Zafer DAĞTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hareketli Bölümlü Protez Kullanımının Kişilerin Kısa Dönemdeki Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin OHIP-14 Anketi ile Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Kübra DEĞİRMENCİ, Canan SABAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlindeki Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki İlkokullardaki İlkokul Çağı Çocuklarının Antropometrik Ölçümlerinin Obeziteyle İlişkisinin İncelenmesi
Fatoş UNCU, Dilek GÜNEŞ, Betül TANYERİ, Hasan EVCİMEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]