[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2022, Cilt 36, Sayı 1
Öğrenci Hemşirelerin Probiyotik Ürünler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Probiyotik Besin Tüketme Durumlarının Belirlenmesi
Arzuhan ÇETİNDAĞ ÇİLTAŞ, Ayşe YILMAZ, Ezgi YILDIZ, Nilüfer TUĞUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalıklarına Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Elif YEĞİN, Mustafa Hayati ATALA, Elif Ülkü DEMİR ŞERAN, Nagehan ATALA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doksorubisin’in Sıçan Böbrek Dokularında Yaptığı Hasar Üzerine Vitamin D’nin Etkilerinin ve Asprosin ile İlişkisinin İncelenmesi
Tuncay KULOĞLU, Nevin KOCAMAN, Gökhan ARTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SARS COV 2 Enfekte Hastalarda Antikor Düzeyleri ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Özgür ASLAN, Gülseren SAMANCI AKTAR, Ayser MIZRAKLI, Arzu RAHMANALI ONUR, Mehmet Hanifi DURAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lokal ve Sistemik Borik Asit Uygulamasının Titanyum İmplantların Osseointegrasyon Düzeylerine Etkileri
Nedim GÜNEŞ, Alihan BOZOĞLAN, Serkan DÜNDAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

D Vitamini Eksikliğinde Serum Ürik Asit Düzeylerinin Araştırılması
Akif DOĞANTEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Over Kisti Modelinde Kist İçi Mannitol ve Hiperosmolar Dekstroz Uygulamasının Over Rezervi ve Kist Boyutu Üzerine Etkisi
Melike ASLAN, Neriman ÇOLAKOĞLU, Nalan KAYA TEKTEMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Obez Bireylere Karşı Önyargılarının İncelenmesi
Edanur BALALAN, Edibe PİRİNÇCİ, Kevser TUNCER KARA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TGF-Β1 Covid-19 Hastalığının Şiddetini Öngörmede Önemli Bir Prognostik Faktör Olabilir mi?
Mustafa TİMURKAAN, Hakan AYYILDIZ, Mehmet KALAYCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pandemi Döneminde Tek Merkezde Yapılan Bronkoskopilerin Değerlendirilmesi
Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Cengiz ÖZDEMİR, Seda TURAL ÖNÜR, Nurdan ŞİMŞEK VESKE, Fatma Elif ÇAYIR, Sedat ALTIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kardiyopulmoner Resüsitasyon İlişkili Kot ve Sternum Kırıklarının İncelenmesi
Ertuğrul GÖK, Recep FEDAKAR, Süleyman SİVRİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Demir Eksikliği Anemisi: Tedavinin Oksidatif Stres ile Ghrelin ve Nesfatin-1 Düzeylerine Etkileri
Emrah ÇAYLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oksidatif Stres İlişkili Reperfüzyon Hasarı ile TRPM2 Kanallarının Aşırı Ekspresyonu
Ferhat BALGETİR, Tuncay KULOĞLU, Serpil BULUT, Caner Feyzi DEMİR, Merve KAVAK BALGETİR, Murat GÖNEN, Emrah AYTAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Hiperkolesterolemide Melatoninin Oksidatif Stres Parametreleri, Dimetilarginin Dimetilaminohidrolaz ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Etkileri
Gülnur ASLAN, Dilşad SEZGİN, Ali Osman ÇERİBAŞI, Dilek ARSLAN ATEŞŞAHİN, Kezban CAN ŞAHNA, Kazım ŞAHİN, Engin ŞAHNA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Servikal Osteoid Osteoma Nedeniyle Oluşan Şiddetli Yumuşak Doku İnflamasyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Ahmet Cemil ERGÜN, Bilal ERTUĞRUL, Fatih DEMİR, Metin KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]